UzO DPO informuje

 

V prípade, že Vás povolajú na zásah sa riaďte nasledovnými pokynmi.

 

Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2  môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom.

 

Z tohto dôvodu je dôležité dodržať:

Z hľadiska taktiky nasadenia hasičských jednotiek pri zásahu spočíva ochrana životov a zdravia hasičov pred nebezpečenstvom vírusov a baktérií v týchto zásadách:

a.    a) vyhodnocovanie rizík a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zodpovedajúcich úrovni vyskytujúceho sa rizika vo vzťahu kvapôčkovým nákazám, ku ktorým patrí aj COVID – 19

1)    tvárové rúško,

2)    respirátory s označením FFP2 alebo novšie (FFP3)[1], (FFP2 má od stredy na 99%PYROKOMPLEX)

3)    ochranné okuliare alebo štít (ochrana zraku),

4)    jednorazové chirurgické rukavice

5)    môže byť použitá celotelová ochrana (jednorazový ochranný oblek)

Ako postupovať pri zásahu:

1)    Cielene sa pýtať, či osoba nebola v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19.

2)    Cielene sa pýtať, či osoba nemá akútnu infekciu dýchacích ciest (kašeľ, horúčka dýchavičnosť).

3)    Pri každom pacientovi s respiračným ochorením – cielene sa pýtať na cestovateľskú anamnézu ihneď po príchode na miesto udalosti.

4)    Informovať príslušné Krajské operačné stredisko, ktoré sa spojí s krajským hygienikom. Jeho pokyny je každý člen povinný splniť. Údaje budú pozostávať z toho ako dezinfikovať, aké protiepidemiologické postupy má posádka urobiť a či je nutná karanténa.

5)    Dodržiavať bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze.

6)    Ak je potrebné, poskytneme pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny - tvárové rúško, papierové vreckovky a zabezpečíme ich bezpečnú likvidáciu.

7)    Izolujeme pacienta od ostatných účastníkov udalosti a zasahujúcich príslušníkov IZS SR.

8)    Vždy po zásahu vykonať dezinfekciu zasahujúcich hasičov ako i použitých vecných a technických prostriedkov prostredníctvom dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu.

 

[1] Pred zakúpením respirátora sa uistite, že má certifikačnú značku CE, ktorá označuje zhodu s normami EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Zdroj:

https://www.dposr.sk/index.php/2057-metodicky-postup-vykonavania-zasahov-v-suvislosti-s-nebezpecenstvo-sirenia-ochorenia-virusov-a-bakterii-koronavirusu-sars-cov-2

 

 

 

Oznamuje našim členom, že Územná organizácia DPO SR Dolný Kubín nebude prístupná v rámci opatrení pre šírením vírusu COVID-19 do odvolania členom ani verejnosti.

Všetko čo potrebujete vybaviť je potrebné riešiť telefonicky, alebo emailom.

V prípade že posielate veci poštou, je potrebné telefonicky o tom upovedomiť tajomníka p. Sršňa. 0918 790 366 alebo 0917 820 511

 

Jednotlivé DHZ, ktoré sa chcú aktívne podieľať v boji s vírusom, tým doporučujem   všetky aktivity riešiť a konzultovať s vašimi starostami. Nič nekonajte svojvoľne.

Je možnosť napríklad pomáhať s distribúciu potravím pre starších spoluobčanov a občanov v karanténe. Tieto činnosti ale vykonávať, len ak ste vystrojený potrebnými ochrannými pomôckami a po konzultácii s obcou.

Prosím informujte svojich členov cez sms, email, telefonicky alebo cez Facebook. Naďalej platí a treba dodržiavať obmedzenie stretávania sa.

 

Časový a tematický plán práce Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany  Dolný Kubín na rok 2020.

 

Časový plán konania výročných členských schôdzí DHZ  za rok 2019
 

TERMÍNY KONANIA OKRESNÝCH SÚŤAŽI NA ROK 2020

Muži-ženy okres DK - Chlebnice 12.7.2020

Muži-ženy okres NO – Zubrohlava 14.6.2020

Muži-ženy okres TS – Štefanov 23.8.2020

Plameň okres NO - Babín 30.5.2020

Plameň okres DK a TS - Veličná 23.5.2020

Dorast DK,NO,TS - Párnica 20.6.2020

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

na základe rozhodnutia Výcvikového štábu pri UzO DPO  budú vykonané skúšky 

na získanie odznaku odbornosti Hasič III. a II stupňa dňa 10.novembra 2018 o 18,00 hod.

v priestoroch ZŠ v Oravskéj Lesnej /jedáleň/. Skúšky  budú prebiehať v súlade so Smernicou

na získanie odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupňa.

Témy písomných prác pre skúšku Hasič II. sú určené nasledovné :

- Spracovanie taktického cvičenia

- Spracovanie organizačných pokynov k súťaži Plameň s rozpisom rozhodcov a ich činnosťou

- Problematika zásahou pri lesných požiaroch

- Technicko-taktická charakteristika IVECO CAS 15 a možnosti využitia

 

Žiadam predsedov DHZ, aby prihlásených členov informovali a uvedenej skutočnosti, zabezpečili ich

prípravu a účasť  na skúške.

Jedná sa o DHZ :

S. Hora

Mútne

Or. Lesná

 

Novinky

COVID 19 - ochranné pomôcky ponuka

28.03.2020 03:07
Firam Florian ponúka ochranné pomôcoky.  Viac info tu
>>

Usmernenie z KR HaZZ Žilina k používaniu ID CAS15, T148 CAS32, T815 CAS32

23.03.2020 10:25
Usmernenie z KR HaZZ Žilina k používaniu ID CAS15, T148 CAS32, T815 CAS32 si môžte prečítať tu.
>>

Usmernenie ROPK DPO SR k Štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR

08.03.2020 15:22
Usmernenie tu.
>>

Postup pri evidovaní vozidiel hasičských jednotiek do osobitnej evidencie

08.03.2020 15:20
  Link na stránku DPO SR Metodický pokyn.
>>

Usmernenie k novým členským preukazom

22.01.2020 21:31
   Usmernenie   Na základe množiacich sa poloprávd a lží, týkajúcich sa členských preukazov DPO SR vám touto cestou zasielam uznesenie Prezídia DPO SR č. 101/2019 zo dňa 11. decembra 2019 v Bratislave. Prezídium DPO SR b e r i e   n a    v e d o m...
>>

VÝROČNÉ ČLENSKÉ SCHÔDZE DHZ V UzO DPO SR DOLNÝ KUBÍN ZA ROK 2019 - TLAČIVÁ

28.11.2019 21:39
  POKYNY UzO DPO SR DOLNÝ KUBÍN K VCS  VZOR UZNESENIA Z VCS VZOR PLÁNU PRÁCE PRE DHZ NA ROK 2020 VZOR SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ DHZ ZA ROK 2019 VZOR SPRÁVY REVÍZNEJ KOMISIE DHZ ZA ROK 2019 VZOR PLÁNU CINNOSTI PRE DHZ NA ROK 2020   SPRÁVA DELEGÁTA UzO DPO SR Z VCS DHZ
>>

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Uznesenia Snemu DPO SR

Uznesenia snemu DPO SR

15.05.2018 21:08
  Uznesenia Snemu DPO SR si môžte pozrieť tu. 
>>

Uznesenia Prezídia DPO SR

Uznesenia Prezídia DPO SR

15.05.2018 21:10
Uznesenia Prezídia DPO SR si môžte pozrieť tu.
>>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.