UzO DPO informuje

 

 

KALENDÁRE A ČLENSKÉ ZNÁMKY NA ROK 2019 SÚ UŽ K DISPOZÍCII NA UzO DPO SR DOLNÝ KUBÍN.

 

Časový a tematický plán práce Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dolný Kubín na rok 2018

 

Termíny konania jesenných IMZ po okrskoch.

1. okrsok 11.11.2018 o 14.00 hod. v zasadačke OU Veličná

2. okrsok 26.10.2018 o 18.00 hod. v zasadačke OU Malatiná

3. okrsok 26.10.2018 o 18.00 hod. v zasadačke OU Malatiná  

4. okrsok 11.11.2018 o 15.00 hod v zbrojnici DHZ Dlhá nad Oravou

5. okrsok 21.10.2018 o 13.00 hod v zasadačke OU Podbieľ

6. okrsok 28.10.2018 o 15.00 hod.  v zbrojnici DHZ Trstená

7. okrsok 20.10.2018 o 19.00 hod. v zbrojnici DHZ Liesek 

8. okrsok 13.10.2018 o 13.00 hod. lokalita Kýčera Zubrohlava

9. okrsok 17.11.2018 o 17.00 hod Penzión Zlatný potok Mútne

10. okrsok 21.10.2018 o 10.00 hod. v zasadačke MU Námestovo

11. okrsok 25.11.2018 o 15.00 hod. v zasadačke OU Zákamenné

12. okrsok 4.11.2018 o 14.00 hod. v zasadačke OU Vasiľov

 

ZOZNAMY TERMÍNOV VCS A DELEGÁTOV ZA ROK 2018 PO OKRESOCH

 

TS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

na základe rozhodnutia Výcvikového štábu pri UzO DPO  budú vykonané skúšky 

na získanie odznaku odbornosti Hasič III. a II stupňa dňa 10.novembra 2018 o 18,00 hod.

v priestoroch ZŠ v Oravskéj Lesnej /jedáleň/. Skúšky  budú prebiehať v súlade so Smernicou

na získanie odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupňa.

Témy písomných prác pre skúšku Hasič II. sú určené nasledovné :

- Spracovanie taktického cvičenia

- Spracovanie organizačných pokynov k súťaži Plameň s rozpisom rozhodcov a ich činnosťou

- Problematika zásahou pri lesných požiaroch

- Technicko-taktická charakteristika IVECO CAS 15 a možnosti využitia

 

Žiadam predsedov DHZ, aby prihlásených členov informovali a uvedenej skutočnosti, zabezpečili ich

prípravu a účasť  na skúške.

Jedná sa o DHZ :

S. Hora

Mútne

Or. Lesná

 

Novinky

Pokyny na zimné vykurovacie obdobie

22.10.2018 08:34
Pokyny tu.
>>

Pokyny, vzory a formuláre k VČS 2018

21.10.2018 15:47
Pokyny UzO DPO SR Dolný kubín k VČS za rok 2018 Vzor Uznesenia z VČS DHZ za rok 2018 Vzor Plánu práce pre DHZ na rok 2019 Vzor Plánu činnosti DHZ na rok 2019 Vzor správy hospodára - pokladníka DHZ za rok 2018 Vzor správy revíznej komisie DHZ za rok 2018 Vzor zápisnice z VČS DHZ za...
>>

Súhlas so spracovaním osobných údajov - GDPR

21.10.2018 09:50
V zmysle Zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 25.5.2018 musí každý kto pracuje s osobnými údajmi osôb mať na to jej osobný súhlas. Z tohto dôvodu je potrebné aby každ‎ý člen vo Vašom DHZ podpísal priložené tlačivo. Podpísané tlačivá následne...
>>

Vyhlásenie celoslovenskej súťaže v literárnom a výtvarnom prejave detí 2019

02.10.2018 08:11
Komisia mládeže pri UzO DPO SR Dolný Kubín vyhlasuje súťaž detí v literárnom a výtvarom prejave na rok 2019. Práce treba zaslielať do 28.2.2019 na UzO DPO SR Dolný Kubín. Víťazi v jednotlivých kategóriach budú odnemený vecnými cenami a ich práce budú zaslané na celoslovenské kolo. Zodpovedný po...
>>

Termíny konania školení pre členov DHZO a Preventivár PO obce firma Pyrokomplex

11.09.2018 08:01
Zoznam termínov tu.
>>

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Uznesenia Snemu DPO SR

Uznesenia snemu DPO SR

15.05.2018 21:08
  Uznesenia Snemu DPO SR si môžte pozrieť tu. 
>>

Uznesenia Prezídia DPO SR

Uznesenia Prezídia DPO SR

15.05.2018 21:10
Uznesenia Prezídia DPO SR si môžte pozrieť tu.
>>

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.