UzO DPO informuje

 

Dokumentácia k VČS v UzO Doln Kubín

OSPRAVEDLNENIE: V pôvodnom texte bolo pod položkou POKYNY K VYKONANIU VČS omylom zverejenený dokument z UzO Martin. Tento dokument som nedopatrením a mojou vlastnou chybou skopíroval z hypertext odkazu. Ospravedlňujem sa všetkým koho som touto mojou chybou urazil alebo som sa dotkol, nebol to úmysel. Hneď ako som bol na to upozornený chybu som opravil. Admin Karol

Výročné  členské schôdze v UzO Doln Kubín sa budu konať ako bolo schválené v pláne v období od 1.12.2017 do 31.3.2018.

POKYNY K VYKONANIU VČS

TERMÍNY KONANIA VČS A ROZPIS  DELEGÁTOV UzO

 Vzory dokumentov, ktoré je potrebné zaslať z VČS na UzO do 14 dní od konania VČS. Okrem týchto dokumentov treba zaslať aj Zápisnicu a Prezenčnú listinu.

UZNESENIE

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH 

 SPRÁVA O ČINNOSTI A PLÁN ČINNOSTI DHZ 

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE DHZ

SPRÁVA HOSPODÁRA – POKLADNÍKA DHZ

ZHODNOTENIE VČS DELEGÁTOM TLAČIVO

 

 

 

 

 


 

 

 

Novinky

Výzva MV SR na podporu zlepšenia materiálno - technického zabezpečenia DHZ

21.02.2018 19:50
Výzva č. II PPZ 2018: Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS (162,6 kB)
>>

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2017 k Výzve č. VII PHaZZ

07.02.2018 06:36
Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2017 k Výzve č. VII PHaZZ    
>>

Školenia organizované firmou Pyrokomplex v 1 štvrťroku 2018.

23.01.2018 08:01
Firma pyrokomplex organizuje v v 1 štvrťroku 2018 nasledujúce kurzy.   Základná príprava Členov DHZO.   Prihláška tu.   Termímy tu   Kurz preventivára PO obce.  Prihláška tu Termímy tu.       
>>

Hokejová hala, posilňovňa a telocvičňa pre členov UzO DPO SR Dolný Kubín zdarma. ALTIS

10.01.2018 20:49
Šťastný nový rok 2018 Veľa šťastia a Veľa zdravia v roku 2018 Vám praje Výbor ÚzO DPO SR Dolný Kubín   S tým zdravím si môžeme tak troch pomôcť aj sami, a preto v rámci zimnej fyzickej prípravy našich členov, bola dohodnutá spolupráca s Hotelom ALTIS (prístav Trstená),...
>>

Novelizované pravidlá pre Plameň platné od 1.1.2018

15.11.2017 21:16
V prílohe si môžte pozrieť novelizované pravidlá pre hru Plameň platné od 1.1.2018 PRÍLOHA
>>

Uznesenie zo zasadnutia komisie mládeže z 27.10.2017

02.11.2017 23:05
Komisia mládeže na svojom zasadaní 27.10.2017 schválila podmienky na získanie odznaku Vedúci mládeže III na rok 2018. Odznak odbornosti "Vedúci hasičskej mládeže" (podľa smernice) môžu získať Referenti mládeže z jednotlivých DHZ a okrskov ktorý pracujú s mládežou a splnia nasledujúce...
>>

Literárna a výtvarná súťaž pre ZŚ a SŚ v UzO Dolný Kubín

31.10.2017 21:53
Komisia mládeže UzO Dolný Kubín prerokovala a schválila propozície pre konanie literárnej a výtvarnej súťaže UzO Dolný Kubín. Na úrovni DHZ za konanie súťaží sú zodpovedný Referenti mládeže. Propzície pre literárnu súťaž. Propozície pre výtvarnú súťaž. 
>>

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.