Skúška na odznak odbornosti Vedúci mládeže III. Stupňa. V Trstenej 29.4.2018

04.04.2018 15:39

29.4.2018 od 14.00 hod sa uskutočnia skúšky na odznak odbornosti Vedúci mládeže III v zasadačke DHZ Trstená ( okres TS ) mali by sa ich zúčastniť okrskov‎ý referente mládeže a  referente mládeže ( vedúci ) z jednotlivch DHZ. Bude to písomná skúška formou testu  ( odpovede na výber a,b,c ). Okruh otázok je:

 1. Organizácia a legislatíva DPO SR

2. Pravidlá hry Plameň

3. Pravidlá pre dorast

Praktická skúška je fyzická účasať s družstvom Plameň respektíve dorast na územnom kole v roku 2018. Odznak získa uchádzač len po úspešnom absolvovaní oboch častí skúšky. Jednotlivé DHZ môžu vyslať toľko kandidátov koľko družstiev Plameň a dorast v roku 2018 vyšle na územné kolá.

V zmysle vnútorných ustanovení DPO SR ( Smernica pre získanie odznakov odbornosti "Vedúci hasičskej mládeže" bod 2 )  Vedúci dorastu a referent mládeže DHZ sú povinní pri nástupe do funkcie získať III. kvalifikačný stupeň vedúceho mládeže DPO SR, ktorý by mal daný funkcionár získať do jedného roka od ustanovenia do funkcie.

 

Prihláška

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.