Pozvánka na IMZ okrskových velitelov a instruktorov 12..10.2018 o 16.00

26.08.2018 16:17

POZVÁNKA

 

na   inštruktážno- metodické zamestnanie okrskových inštruktorov a okrskových veliteľov ktoré sa uskutoční  V piatok 12.10.2018 o 16.00 hod. V Dolnom Kubíne v zasadačke ÚzO DPO SR – 4. Poschodie.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie IMZ a polročných hlásení za I. polrok 2018 –
 3. Informácie z vyšších orgánov DPO SR –
 4. Vykurovacie obdobie – rozhlasová relácia –
 5. Vyhodnotenie súťaží dospelých zar ok 2018 –
 6. Vyhodnotenie súťaží dorast a plameň v roku 2018 –
 7. Informovanie o zmenách v predpisoch DPO SR + povinnosť GPDR –
 8. Organizačné zabezpečenie školení a súťaží v roku 2019 –
 9. Informácie k VČS a IMZ po okrskoch –
 10. Určenie termínov zvolania IMZ po okrskoch –
 11. Diskusia
 12. Záver

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.