Literárna a výtvarná súťaž pre ZŚ a SŚ v UzO Dolný Kubín

06.03.2018 21:53

Komisia mládeže UzO Dolný Kubín prerokovala a schválila propozície pre konanie literárnej a výtvarnej súťaže UzO Dolný Kubín.

Na úrovni DHZ za konanie súťaží sú zodpovedný Referenti mládeže.

Propzície pre literárnu súťaž.

Propozície pre výtvarnú súťaž. 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.