Hasičské jednotky 3+1 výcvik

02.01.2019 16:26

Vzhľadom k tomu, že súčasné právne predpisy považujú hasičské družstvo v zložení 1+3 za základné pre kategórie hasičských jednotiek DHZO (A1,A,B,C, poprípade aj D), RVŠ sa zaoberal otázkou riešenia výcviku družstva v tomto zložení. Pri rozbore dostupných cvičebných poriadkov bolo zistené, že v súčasnom období absentuje cvičebný poriadok, zameraný práve na výcvik družstva 1+3. Z tohto dôvodu sme požiadali GŘ HZS ČR o možnosť využívania predpisov vydaných MV–GŘ HZS ČR – Bojový řád jednotek PO a Cvičební

 

link tu

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.