Súhlas so spracovaním osobných údajov - GDPR

21.10.2018 09:50

V zmysle Zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 25.5.2018 musí každý kto pracuje s osobnými údajmi osôb mať na to jej osobný súhlas. Z tohto dôvodu je potrebné aby každ‎ý člen vo Vašom DHZ podpísal priložené tlačivo. Podpísané tlačivá následne doručte na UzO DPO SR Dolný Kubín Ťatliaková 2051/8, 026 01 Dolný Kubín v termíne do 1.4.2019. Prosíme aby ste tlačiva doručovali spolu za celé DHZ, nie jednotlivo. 

Tlačivo sa nesmie podpisovať hromadne, každý člen musí podpísať svoje vlastné.

Za osoby mladšie ako 18 rokov tento súhlas musí podpísať jeho zákonn‎ zástupca.  Po dovršení 18 roku musí dotyčný člen podpísať dané tlačivo sám a doručiť ho na UzO DPO SR Dolný‎ Kubín.

U nový členov spolu s prihláškou musí byť doručené aj tlačivo so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

V prípade, že UzO DPO SR Dolný Kubín nebude mať podpísané tlačivo nebude môcť pracovať s údajmi o danom členovy a jeho osobná karta bude musieť byť vyradená na UzO DPO SR Dolný Kubín t.j. nebude môcť byť povyšovaný, nebudú mu môcť udelené ocenenia a následne stratí členstvo v DPO SR.

Tlačivo tu.

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.