Skúška na odznak odbornosti HASIČ III a HASIČ II pre rok 2018

11.10.2017 22:30

Výcvikový štáb UzO Dolný Kubín schválil termín konania skúšok na odznak odbornosti Hasič III a Hasič II pre rok 2018.

Skúšky sa uskutočnia v sobotu 10.11.2018. Čas a miesto sa upresnia podľa prihlásených.

Na účasť na skúške je potrebné zaslať vyplnené tlačivo s odporúčaním materského DHZ do 30.6.2018 na UzO Dolný Kubín. 

Na získanie odznaku odbornosti III. stupňa musí uchádzač splniť niektorú z týchto podmienok:

a/ musí byť členom DPO SR minimálne 3 roky a musí splniť podmienky minimálne 3. výkonnostnej triedy v preteku jednotlivca vo svojej kategórii

b/ musí sa najmenej 3 roky zúčastňovať obvodových, /okresných resp. územných/ súťaží DHZ ako pretekár

c/ musí sa najmenej 3 roky zúčastňovať preventívnych protipožiarnych kontrol v obci /meste/

 

 Na získanie odznaku odbornosti II. stupňa musí uchádzač byť držiteľom odznaku odbornosti III. stupňa a zároveň splniť aspoň jednu z nasledovných podmienok:

a/ musí splniť podmienky 2. výkonnostnej triedy v preteku jednotlivca vo svojej kategórii

b/ musí sa najmenej štyri roky zúčastňovať obvodových – okresných súťaží DHZ ako pretekár alebo rozhodca

c/ musí sa najmenej 4 roky zúčastňovať preventívnych protipožiarnych kontrol v obci /meste/

Prihlášku môžte nájsť tu. 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.