POĎAKOVANIE Tajomníka UzV Dolný Kubín a novoročné priania

23.12.2017 14:38

VáŽení funkcionári a Členovia DHZ regiónu orava !

 

DovoĽte, aby som vám v mene UzV DPO poĎakoval za prácu, ktorú ste v priebehu tohto roka vykonali.

O niekoĽko dní oslávime vianoČné sviatky a  po nich sa budeme pripravovaŤ na oslavy príchodu nového roku.

Pri príleŽitosti týchto sviatkov vám a vašim rodinám zo srdca prajem príjemné a radostné preŽitie vianoČných sviatkov v kruhu svojich blízkych. Nech sú sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu. Nech sú vaše srdcia obklopené láskou vašich blízkych a Žiaria šŤastím.

Do nového roku 2018 vám prajem veĽA pevného zdravia, šŤastia a osobných, ako aj pracovných úspechov v našej spoloČnej práci pre dobrovoĽnú poŽiarnu ochranu.

S pozdravom a úctou

 

 

Peter sršeŇ

Tajomník UzV DPO Dolný Kubín

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.